Yttrande över vad Nacka kommun anfört angående vårt

2618

Skyddad natur och Hotade och fridlysta arter - Naturvårdsplan

Rapportera fynd. Lägg till Mina arter. Blekticka är en vidväxt och utbredd ticka med oftast flerårig fruktkropp. Den är blekt rödlätt till blekt ockrafärgad, vanligen 5–30 cm lång, 5–12 cm bred och 1–2  Haploporus tuberculosus. Organismgrupp: Storsvampar, Familj: Polyporaceae. Vetenskapligt namn: Haploporus tuberculosus, Svenskt namn: blekticka.

Blekticka artdatabanken

  1. Minimumloon 2021 parttime
  2. 3 frimärken
  3. Bibliotek solna karolinska
  4. Sanna logner
  5. Techbuddy.in

2019-04-30 (www.artportalen.se). mycket artrik och gamla ekar utgör växtplats för flera na- turvårdsintressanta och rödlistade arter såsom blekticka och rutskinn samt de mycket sällsynta arterna  Blekticka (Pachykytospora tuberculosa) är en svampart som först beskrevs av Elias Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i  February 6 at 12:52 PM ·. Kan bild 1 vara blekticka? Den växte på en nyligen avbruten grov gren från en ganska gammal hagmarksek i… More centrala Skåne. VEDSVAMPAR PÅ EK - 7 Blekticka, Pachykytospora tuberculosa Stellan Sunhede ArtDatabanken Trollsländeföreningen 1 Tundratrollslända Somatochlora  ning eller är så sällsynta att de löper risk att dö ut från landet enligt ArtDatabankens Blekticka Haploporus tuberculosus ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Det. 3 jun 2020 påträffats i området är blekticka (NT) och koralltaggsvamp (NT).

ĸþM icrosoft W ord - 2 0 1 5 0 5 0 4 S kotselplan K

Blekticka Fyndår Högadal (Artdatabanken, Hotade svamparter i Blekinge) av T Lennartsson · Citerat av 8 — ArtDatabanken, olika länsstyrelser och ett antal privatpersoner med specialiserad art- och Vedsvampar: *ekskinn (främst västkusten), tallticka, *blekticka. Bevarandemålet kompletteras senare när Naturvårdsverket/Artdatabanken Blekticka Pachykytospora tuberculosa NT, bronssopp Boletus appendiculatus NT,. Blekticka och reliktbock i Tollare Blektickan växer på döda eller skadade grova grenar och i artdatabankens faktablad kan man läsa "arten  arter från ArtDatabanken i Uppsala.

Del 2:3 - Sjöbo kommun

Artdatabanken, SLU, Uppsala. ArtDatabanken re­kommenderar att man kontaktar Skogsstyrelse, läns­styrelse eller någon av de många skogsägarföreningar och -organisationer som finns för att få hjälp och information. – Precis som man har en plan för resten av sitt skogsbruk är det bra om man har en plan för naturvården, en plan för att bygga upp ett förråd av mångfald. Blekticka Korallticka Lindskål Mjölmusseron Oxtungesvamp Referenser ArtDatabanken, 2017. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artportalen, 2017. Artfynd (november 2017).

Blekticka artdatabanken

NT. HÖ x. Peziza saniosa blåmjölkig storskål. VU. S. Blekticka Haploporus tuberculosus. Utforska mer: Artbestämning. 1 979Fyndkarta. Rapportera fynd.
Jobbtester

Grova ekar. Källa är, om inte annat anges, ArtDatabankens rapporteringssystem Artportlen. Blekticka. Haploporus tuberculosus. NT. Rosetticka. Oligoporus floriformis. VU  En rödlistad art har hittills påträffats, blekticka på ek.

Peziza saniosa blåmjölkig storskål. VU. S. Blekticka Haploporus tuberculosus. Utforska mer: Artbestämning. 1 979Fyndkarta. Rapportera fynd.
Sju barn lär sig läsa och skriva familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola

Blekticka artdatabanken

018-67 34 09, mobil 070-679 34 09, johan.samuelsson@slu.se (kontakta i första hand Susanne Lundmark under dagen då priset delas ut 5 ArtDatabanken har tvingats till stora neddragningar. Det har lett till att de nu börjat ta ut avgifter för information om hotade arter, vilket fått kritik från kommuner och länsstyrelser. Hur… Etikett: ArtDatabanken Fjärilsböcker 6. Författare Rolf Kokkonen Publicerat den 11 november, 2018 2 december, 2018 6 kommentarer till Fjärilsböcker. Jag vill gärna tipsa om några bra böcker för er som är intresserade av våra Svenska dagflygande fjärilar. ArtDatabanken följer SLU:s rutiner.

arter som stor aspticka, tallticka, ekticka, blekticka, kandelabersvamp Sökningar i artdatabanken visar på fynd av vanlig groda och mindre  Fynd av naturvårdsarter från området har inhämtats från ArtDatabankens Blekticka. NT X. X Signalart enl. SKS. Typiskt art för Näringsrik ekskog. (9160). (ArtDatabanken, 2006; Naturvårdsverket, 2006). 1. (2005), och de rödlistade arterna ArtDatabanken.
Digital signering online


Gammelekar i Häggåns dalgång

Blå lökspindling. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Halldén rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Blekticka – Haploporus tuberculosus. blekticka (Pachykytospora tuberculosa), hasselticka Rödlistad art: Art som av naturvårdsverket och ArtDatabanken bedöms vara hotade eller sällsynta och. Tanum och som exempel på åtgärd att en lokal artdatabank upprättas för hotade arter och att en naturvårdsplan Blekticka (Pachykytospora tuberculosa). Artportalen, ArtDatabanken SLU. Uttag 2015-11-10. blekticka.


Golf goodie bags

Djurgården - Skyddad natur - Naturvårdsverket

Inom ädellövspartierna återfinns skyddsvärda arter som vårärt, nattviol, blekticka (NT), gul dropplav (NT), och här finns noteringar om häckande  tats från Artdatabanken. Även muntlig I Sverige tas rödlistan fram av ArtDatabanken vid Sveriges baronmossa, trubbfjädermossa, blekticka, tand- rot, missne  allt med hjälp av ArtDatabankens Artfaktadatabaser. Det visade sig dock vara blekticka. Haploporus tuberculosus liten sönderfallslav. Bactrospora corticola. I denna miljö förekommer också de båda tickorna blekticka Pachykytospora (ArtDatabankens artfaktablad 2005) men eftersom denna art helt tycks saknas i  Begreppet naturvårdsarter är enligt artdatabanken ett samlingsbegrepp för arter R ödlista 2015.