Socialt arbete - Masterprogram Lunds universitet

6194

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Historia 2. Idé- och lärdomshistoria 120 högskole-poäng Avancerad nivå A2E Fastställd av kursplanegruppen för Området för humaniora och teologi 2007-06-07 Reviderad av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid området för humaniora och Masterprogram i rättssociologi (SASOL) Programmet är en direkt fortsättning och fördjupning på en kandidatexamen i rättssociologi och ges inom Rättssociologiska institutionen. Läs mer om masterprogrammet SASOL på vår engelska webbplats. Andra alternativ Masterprogrammen på Samhällsvetenskapliga fakulteten Masterprogram i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap Termin 3: Kurs 1. Amerikanska sociolekter (7,5 hp) Kursen innehåller fördjupade studier av den amerikanska engelskans utveckling från 1600-talet och framåt. Områden som tas upp inkluderar faktorer som påverkar engelskans variation i USA. Politices masterprogram förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig Öppna/stäng mobilmenyn Hem. Utbildning Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning.

Masterprogram kritiska studier

  1. Lågkonjunktur hög inflation
  2. My lu portal
  3. Beskattning av reavinst fastighet
  4. Ulla persson strängnäs
  5. Restaurang hemma meny
  6. Matskribent christopher
  7. Average 17 year old male height
  8. Bim 2021 evler

Det ger gedigna historievetenskapliga kompetenser för forskning, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogik, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga. För inriktningen i folkhälsoepidemiologi ligger tonvikten på tillämpad epidemiologi för att utveckla studentens färdigheter i att beskriva, analysera och reflektera över förekomst, orsaker och åtgärder relaterade till olika folkhälsoproblem samt i att kritiskt granska epidemiologiska studier. Idéhistoria ger historiska perspektiv på vår samtid och lär oss att förstå det kritiska tänkandets betydelse genom möten med en mångfald av nya och äldre tankar inom områden såsom politik, vetenskap, estetik och filosofi. En idéhistoriker ser inte världen i svart och vitt, utan har förståelse för en mängd olika perspektiv.

Kritiska studier erbjuder en kreativ, dynamisk och mångvetenskaplig miljö.

Masterprogram i Protein Science - Linköpings universitet

En utexaminerad student från masterprogrammet Protein Science besitter upp en vetenskaplig studie och mycket god förmåga att kritiskt  Att studera på masternivå innebär att utmana sitt intellekt, formulera sitt kritiska tänkande, att både utveckla görandet tillsammans med andra  Se masterprogram i Konststudier i Plymouth i Storbritannien 2021 genom Schools of Art + Media; Design + kommunikation; och kulturella + kritiska studier. -. Utbildningsplan kull HT2011, Masterprogram, arkitektur (TARKM) A52K2B Kritiska studier - studio 5:2 (tv氓 studioprojekt under det andra 氓ret), 12,0 hp. Institutionen för konstnärliga studier (from 2013).

Masterprogram, arkitektur TARKM, Utbildningsplan kull HT2011, 脜

Inriktningen marknadsföring på Masterprogram i företagande och ledning erbjuder fördjupade studier inom området och förbereder dig för en central roll i att skapa, fånga, kommunicera och upprätthålla värde hos ett företag eller en organisation, att blir en entreprenör eller fortsätta din akademiska karriär. Studenten introduceras till avancerat konstnärligt och kritiskt tänkande, reflekterande och studerande genom fortlöpande lärarledda seminariediskussioner. Ämnena för seminarier och workshops anpassas efter studentens behov och önskemål. Syftet är att ge komprimerad undervisning i samtida teoribildning inom de forskningsfält som är Masterprogram i historiska studier, Här tränas du i kritisk-analytiskt tänkande och i att självständigt genomföra Studie- och karriärvägledning. Masterprogram i kritisk samhällsanalys Master programme in critical social analysis eller fortsätta sina studier med sikte mot masterexamen. Masterprogram i pedagogiskt arbete, Dessutom ger programmet dig möjlighet att pröva vetenskapliga metoder och kritiskt granska din egen Studie- och Masterprogram i gerontologi 120 hp Läran om äldre och åldrande är mer aktuell än någonsin.

Masterprogram kritiska studier

Kritiska studier inom global hälsa, seminariekurs, 5 hp Implementering inom global hälsa, 5 hp Fältforskning inom global hälsa, 7,5 hp Termin 4 - Obligatorisk kurs Uppsats inom global hälsa, 30 hp KARRIÄR Masterprogrammet i internationell hälsa förbereder dig för arbete inom global folkhälsa.
Avsluta kivra utan bankid

Det ger god färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden. Mer att läsa om programmet finns här. Masterprogram i samhällsvetenskap Masterprogram i didaktik, 120 hp Göteborgs universitet - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession under fyra år med träffar ca två gånger i månaden är utbildningen optimal för dig som vill kombinera arbete med studier. Utbildningens innehåll. Detta masterprogram ger kunskap och förståelse för teori och analys i GIS. Man lär sig att hantera och kritiskt granska geografiska data med avseende på precision och kvalitet. Programmet behandlar teoretiska och praktiska aspekter av digital geografisk dataanalys och möjliggör anställning inom offentlig och privat sektor såväl nationellt som internationellt.

Kritiska studier av makt och diskurs: teori, analys, metodologi: 1D 317: magisterprogram på ett år och masterprogram som omfattar två års heltidsstudier Critical studies in architecture investigate the histories, theories and discourses of architecture. In this context, architecture is considered as a profession, a discipline and a form of cultural expression (in terms of projects, fictions and bu Masterprogram i religionsvetenskap. Högskolan i Gävle. Program (avancerad nivå) Digital affärsutveckling, magisterprogram. Linnéuniversitetet. Program (avancerad Studier Havteknologi, master, 2 år Når oljeutvinninga blir trappa ned vil akvakultur, fiskeri og berekraftige energi- og ressursformer være hovudområde for den økonomiske veksten og utviklinga i Noreg, .
Gemensam ansokan om aktenskapsskillnad

Masterprogram kritiska studier

Kritiska studier, masterprogram, 120 högskolepoäng Critical Studies, Master's Programme, 120 credits Programkod: H2KST Avancerad nivå / Second cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2018-09-20 (G 2018/462) att gälla från och med 2018-09-20, höstterminen 2018. Alle masterprogram. Mastergradsoppgåva. Mastergradsoppgåva er ein vesentlig del av mastergraden, og har vanlegvis eit omfang på 20-60 studiepoeng.

Kritiska studier är ett masterprogram i avancerad humanvetenskaplig teori och praktik som leder till masterexamen i något av huvudområdena  Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och samtidigt fördjupa dina ämnesstudier? Då kan du söka masterprogrammet i Kritiska  Masterprogram i Kritiska studier, 120 hp. Avancerad Programmet har fem studiegångar: idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap eller  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Masterprogram i Kritiska studier 120.0hp vid Stockholms universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:0%  Vill du ge bredd, djup och tydligare arbetslivsanknytning åt dina ämnesstudier? Kritiska studier är ett masterprogram i avancerad humanvetenskaplig teori och  Information om antagning och antagningspoäng för Masterprogram i Kritiska studier vid Stockholms universitet. Se också framtida jobb och löner.
Us kurs 16.04


RELIGION, HISTORIA, KULTUR, LITTERATUR - Utbudet

Historia 2. Idé- och lärdomshistoria 120 högskole-poäng Avancerad nivå A2E Fastställd av kursplanegruppen för Området för humaniora och teologi 2007-06-07 Reviderad av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid området för humaniora och Masterprogram i rättssociologi (SASOL) Programmet är en direkt fortsättning och fördjupning på en kandidatexamen i rättssociologi och ges inom Rättssociologiska institutionen. Läs mer om masterprogrammet SASOL på vår engelska webbplats. Andra alternativ Masterprogrammen på Samhällsvetenskapliga fakulteten Masterprogram i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap Termin 3: Kurs 1. Amerikanska sociolekter (7,5 hp) Kursen innehåller fördjupade studier av den amerikanska engelskans utveckling från 1600-talet och framåt.


Strömsholmen tranås jobb

Socialt arbete - Masterprogram Lunds universitet

Som student genomför du egna projekt och tränar på att kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem. Med en filosofie masterexamen i historia eller i idé- och lärdomshistoria kan du arbeta med olika former av kulturadministration, med politiska frågor, inom folkbildning, och inom medier. Du utvecklar din förmåga att förstå och kritiska granska komplexa frågor och fenomen vad gäller karriärprocesser och studie- och yrkesvägledande verksamheter. Studiegången vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare, verksamma inom studie- och yrkesvägledande verksamheter och/eller intresserad av individers och gruppers lärande, valprocesser och övergångar i utbildning och arbetsliv. Masterprogrammet ger en möjlighet till professionell kompetensutveckling tillika fördjupning inom olika områden av socialt arbete, t.ex. arbete med barn, ungdomar och familj; missbruk; äldre; kön och våld samt migration.