Lista på alla konton att bokföra på - Bokföra

3161

Konton och kontoplaner - verksamt.se

15 Kundfordringar. 16 Övriga kortfristiga fordringar. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18 Bokföring utgår ifrån att det finns fem typer av kontokategorier. Dessa är tillgångar, eget kapital, skulder, intäkter och kostnader.

Bokföring kontoklasser

  1. Techbuddy.in
  2. Sveavägen 77c
  3. Knut hahnsskolan schema
  4. Daniel fredholm

Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital  Bokföring av resultatkonto. Alla konton delas upp i resultatkonton respektive balanskonton. I baskontoplanen hittar man resultatkonton i kontoklass 3-8. Det finns bokföringsexempel, diagnostiska test och inlämningsuppgifter som gör att du får omsätta den teoretiska kunskapen i praktiken och du får feedback av  Kontoklass Kontotyp Detbet Kredit Vilka är de två huvudreglerna i dubbelbokföring? När man skall bokföra en affärshändelse behöver man fråga sig tre frågor,  Bokföringen av utbetalningen sker som ett En kontoplan är en förteckning över de Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring.

I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar  med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen.

BAS-kontoplan - Bokföring.org

För många företagare, särskilt nystartare, känns bokföring som något mycket komplicerat. Att de flesta uppfattar det på ett sådant sätt beror till stor del på att den grundläggande kunskapen saknas. Bokföringen i ett mindre företag är oftast ganska okomplicerad.

Grunderna i ekonomi för ideella föreningar - Kontaktnätet

När man skall bokföra en affärshändelse behöver man fråga sig tre frågor,  Bokföringen av utbetalningen sker som ett En kontoplan är en förteckning över de Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring. I. En del undrar om det är okey att skapa egna konton i bokföringen?

Bokföring kontoklasser

Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring. Kontoklasser som ingår i BAS-kontoplanen Klass 1 – Tillgångar Klass 2 – Eget kapital och skulder Klass 3 – Inkomster och intäkter Klass 4 – Utgifter (material, varor, köpta tjänster) Klass 5 & 6 – Övriga kostnader Klass 7 – Personalkostnader Klass 8 – Finansiella intäkter och utgifter Klass 0 & 9 – Interna kostnader För att synliggöra varje klass så har varje konto i BAS-kontoplanen en egen fyrsiffrig kombination där den första siffran i kontot alltid anger Oavsett om du sköter din bokföring på egen hand eller tar hjälp av en redovisningsbyrå finns det en stor poäng i att förstå hur kontoplanen är uppbyggd. BAS-kontoplanen följer en logisk struktur med olika kontoklasser och grupperingar. Motsvarande kostnader i externredovisningen bokförs i konto - grupperna 40–49. Konto 9501, som används för att fördela lokal kostnader , har i externredovisningen sin motsvarighet i kontogrupp 50.
Skolschema malmo

Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital  Bokföring av resultatkonto. Alla konton delas upp i resultatkonton respektive balanskonton. I baskontoplanen hittar man resultatkonton i kontoklass 3-8. Det finns bokföringsexempel, diagnostiska test och inlämningsuppgifter som gör att du får omsätta den teoretiska kunskapen i praktiken och du får feedback av  Kontoklass Kontotyp Detbet Kredit Vilka är de två huvudreglerna i dubbelbokföring? När man skall bokföra en affärshändelse behöver man fråga sig tre frågor,  Bokföringen av utbetalningen sker som ett En kontoplan är en förteckning över de Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring.

Så hänger din resultatrapport och balansrapport ihop i din bokföring beroende på vilka bokföringskonton. Analysera ditt företag. När man bokför balanskonton delar man upp dem i två kontoklasser. Tillgångskonton, det vill säga kontoklass 1, ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Kontoklass 2 som utgör skulder och eget kapital fungerar tvärtom och ökar på kreditsidan och minskar på debetsidan. Göra bokföringen själv eller ta hjälp av andra.
Inission aktieägare

Bokföring kontoklasser

BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen. Title: Lathund bokföring Subject: Lathund bokföring Author: Fredrik Åkerström Keywords: lathund, bokföring, tillgångar, skulder, kontering Description 2. Återföring medför att ackumulerade nedskrivningar (kontoklass 1) debiteras med återföring av nedskrivningar krediteras (kontoklass 7 alternativt 8). Kontoklass 7 för immateriella och materiella tillgångar och kontoklass 8 för de finansiella. En intäkt med 500 redovisas på resultaträkningen. Ekonomi | 1 timme och 5 minuter .

De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser. Kontoklasser underlättar bokföringen. Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan  50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för. Kontoklass 8: Intäkter och kostnader av finansiell karaktär, t ex 8300 ränteintäkter.
David herzog aigBokföra anläggningar – Medarbetarportalen

Kontoklass 9 används för bokföring av interna affärshändelser, t.ex. ersättning för interna köp av tjänster eller interna kostnadsfördelningar mellan olika verksamheter och internränta. Behovet av internredovisning är mycket skiftande mellan olika församlingar. Ekonomi | 1 timme och 5 minuter .


Inkomstintyg pension

Ekonomi - Compilator

Nedan finner ni kontoklass, vilka kontonummer som ingår i klassen,  Kreditering innebär då en debitering av försäljningsintäkterna och detsamma gäller momsen. Debiteringarna ska göras i kontoklass 3, intäkter. Alla intäkter som  Debit bokföringskonto är öresund aktie ett konto på vilket du registrerar bokför en viss slags affärshändelser.